Komunikat w sprawie funkcjonowania schronisk w czasie stanu epidemicznego i możliwości przeprowadzenia testu antygenowego na obecność SARS CoV-2 w naszych schroniskachW związku brakiem możliwości zorganizowania bezpiecznych miejsc odosobnienia o których mowa w wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i dużymi trudnościami ze zorganizowaniem w/w miejsc w gminach, od dnia 14 grudnia 2020r. Akademia Innowacji Społecznych umożliwia wykonanie wymazowego testu antygenowego II gen. na obecność SARS CoV-2 w swoich placówkach. Wymaz pobierany jest z nosogadzieli a wynik badania otrzymujemy po około 20 min. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerami telefonów naszych schronisk.


W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce, Akademia Innowacji Społecznych wprowadza w swoich placówkach całkowity zakaz odwiedzin. Z uwagi na bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników wyjścia z placówek ograniczono do niezbędnego minimum. Co najmniej dwa razy dziennie każdy podopieczny ma sprawdzaną temperaturę ciała. Zarówno personel jak i podopieczni zostali przeszkoleni jak postępować i reagować w przypadku zaobserwowania objawów zarażenia koronawirusem. Na chwilę obecną placówki zabezpiecznone są w żywność, środki czystości i higieny osobistej, odzież, środki dezynfekujące oraz podstawowe leki.

Zarząd Akademii Innowacji Społecznych pragnie podziękować wszystkim instytucjom, sponsorom, osobom prywatnym a w szczególności naszym pracownikom i wolontariuszom bez których prawidłowe funkcjonowanie naszych placówek nie byłoby możliwe w tym trudnym czasie.