Schronisko z usłuhami opiekuńczymi w Gwizdaju, gm. Przeworsk, woj. podkarpackie


Gwizdaj, gmina Przeworsk w województwie podkarpackim- to tutaj powstała placówka, która ma za zadanie zapewnić odpowiednią opiekę i egzystencję w godnych warunkach osobom starszym i niepełnosprawnym. Rozpoczęliśmy działalność pod koniec grudnia 2018 roku. Powstanie placówki stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem społeczny jakim jest nieodpowiednia ilość ośrodków zapewniających osobom starszym opiekę adekwatną do ich potrzeb i stanu zdrowia. Nasze przedsięwzięcie ukierunkowane jest na pomoc w formie całodobowego pobytu, zapewnieniu posiłków oraz usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają pomocy osób trzecich. Ponadto seniorzy mogą liczyć na wsparcie pracownika socjalnego, pracownika administracyjnego oraz pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów prawnych. W placówce prowadzone są również działania ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej osób starszych. Nasza oferta zapewna seniorom możliwość godnego, wartościowego i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej. Swoje usługi będziemy kierować w szczególności do osób z terenu województwa podkarpackiego. Przyjęcie osób potrzebujących do placówki jest możliwe za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ostatni stały adres zameldowania osoby kierowanej.

Dane kontaktowe:

Akademia Innowacji Społecznych
Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju
Al. Jana Pawła II 3a, 37-200 Przeworsk
tel.: 17 715 00 74, kom.: +48 695 365 400
email: gwizdaj@akademiais.org
mBank S.A. 05 1140 2091 0000 4441 8100 1004