• Marta Filipowska

    Prezes Zarządu marta.filipowska@akademiais.org

  • Michał Gajewski

    Skarbnik
    michal.gajewski@akademiais.org