• Marta Filipowska

    Prezes Zarządu marta.filipowska@akademiais.org

  • Sabina Południak

    Sekretarz Zarządu sabina.poludniak@akademiais.org

  • Michał Gajewski

    Skarbnik michal.gajewski@akademiais.org