Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach, gm. Tuczępy, woj. świętokrzyskie


Niziny, gmina Tuczępy - Od 01 listopada 2019 działa tu schronisko z usługami opiekuńczymi. Powstanie schroniska stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem społeczny jakim jest nieodpowiednia ilość placówek zapewniających usługi opiekuńcze osobom starszym i niepełnosprawnym. Schroniska tego typu zostały wprowadzone do systemu w 2018 roku na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Schronisko z usługami opiekuńczymi umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej (nie przez całą dobę) pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Do naszego schroniska mogą trafiać również osoby w okresie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż na 4 miesiące. Prowadzona przez nas placówka spełnia wszystkie standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach ukierunkowane jest na pomoc w formie całodobowego pobytu, środków czystości i higieny osobistej, ubrania adekwatnego do pory roku, zapewnienie posiłków oraz usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają pomocy osób trzecich. Podopieczni mogą liczyć m.in. na wsparcie pracownika socjalnego, wykwalifikowanych opiekunów, pracownika administracyjnego oraz prawnika. W placówce prowadzone są również działania ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. Nasza oferta zapewnia seniorom możliwość godnego, wartościowego i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej. Przyjęcie osób do prowadzonego przez nas schroniska z usługami opiekuńczymi jest możliwe za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ostatni stały adres zameldowania osoby kierowanej. Placówka dysponować będzie 30 miejscami w pokojach jedno i dwuosobowych.

Dane kontaktowe:

Akademia Innowacji Społecznych
Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach
Niziny 66A, 28-142 Tuczępy
tel.:+48 41 260 71 37
email: niziny@akademiais.org