Schronisko dla osób bezdomnych w Stąporkowie


Informujemy że dnia 14 lutego 2019 roku na mocy umowy z Miastem i Gminą Stąporków swoją działalność rozpoczęło Schronisko dla osób bezdomnych w Stąporkowie. Placówka dysponuje osiemdziesięcioma miejscami, zapewnia bezpieczne schronienie oraz kompleksowe zabezpieczenie socjalne, profesjonalną pomoc pracownika socjalnego, terapeuty, psychologa, radcy prawnego oraz pielęgniarki. Schronisko działa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i stosownymi rozporządzeniami Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dane kontaktowe:

Akademia Innowacji Społecznych
Schronisko w Stąporkowie
ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków
tel.: 41 260 71 16, kom.: +48 695 295 400
email: staporkow@akademiais.org
mBank S.A. 32 1140 2091 0000 4441 8100 1003