Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju, gm. Przeworsk, woj. podkarpackie


  Schronisko w msc. Gwizdaj w gminie Przeworsk - powstało w 2018 r. jako jedno z pierwszych w województwie podkarpackim schronisk z usługami opiekuńczymi. Placówka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie schronisko dysponuje 30 miejscami w 2-3 osobowych pokojach i umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Do naszego schroniska mogą trafiać również osoby w okresie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż na 4 miesiące. Prowadzona przez nas placówka spełnia wszystkie standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju zaspokaja potrzeby podopiecznych w szczególności poprzez następujące działania:
- świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z kartą usług opiekuńczych opracowywaną przez personel schroniska indywidualnie dla każdego podopiecznego    (m.in. pomoc w czynnościach higienicznych, przygotowywanie posiłków, pomoc w ubieraniu się)
- pracę socjalną,
- kompleksowe zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych,
- pomoc w uzyskaniu opieki lekarzy specjalistów,
- działania aktywizacyjne.
Podopieczni placówki mogą liczyć m.in. na wsparcie pracownika socjalnego, wykwalifikowanych opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych, pracownika administracyjnego oraz prawnika. W placówce prowadzone są również działania ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych.
Nasza oferta zapewnia podopiecznym możliwość godnego, wartościowego i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej. Przyjęcie osób do prowadzonego przez nas schroniska z usługami opiekuńczymi jest możliwe jedynie za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ostatni stały adres zameldowania osoby kierowanej.

Dane kontaktowe:

Akademia Innowacji Społecznych
Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju
Al. Jana Pawła II 3a, 37-200 Przeworsk
tel.: 17 715 00 74, kom.: +48 695 365 400
email: gwizdaj@akademiais.org
mBank S.A. 05 1140 2091 0000 4441 8100 1004