Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach, gm. Tuczępy, woj. świętokrzyskie


  Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach w gminie Tuczępy - swoją działalność rozpoczęło w listopadzie 2019 r. Budynek schroniska jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka mieści się na 3 hektarowym ogrodzonym terenie umożliwiającym podopiecznym bezpieczne korzystanie z aktywności na zewnątrz budynku. Obecnie placówka dysponuje łącznie 30 miejscami dla kobiet i mężczyzn w jedno i dwuosobowych pokojach z łazienkami.
  Schronisko z usługami opiekuńczymi umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Do naszego schroniska mogą trafiać również osoby w okresie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż na 4 miesiące. Prowadzona przez nas placówka spełnia wszystkie standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
  Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach ukierunkowane jest na pomoc w formie całodobowego pobytu, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej, ubrania adekwatnego do pory roku, zapewnienia posiłków oraz usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają takiej pomocy.
  Podopieczni placówki mogą liczyć m.in. na wsparcie pracownika socjalnego, wykwalifikowanych opiekunów medycznych i opiekunów osób starszych, pracownika administracyjnego oraz prawnika. W placówce prowadzone są również działania ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. Nasza oferta zapewnia mieszkańcom schroniska możliwość godnego, wartościowego i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej.
  Przyjęcie osób do prowadzonego przez nas schroniska z usługami opiekuńczymi jest możliwe za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ostatni stały adres zameldowania osoby kierowanej.

Dane kontaktowe:

Akademia Innowacji Społecznych
Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach
Niziny 66A, 28-142 Tuczępy
tel.:+48 41 260 71 37
email: niziny@akademiais.org