Projekty realizowane przez Akademie Innowacji Społecznych w 2020 roku