Schronisko dla osób bezdomnych w Stąporkowie


   Schronisko dla osób bezdomnych w Stąporkowie, w obecnym kształcie funkcjonuje od dnia 14 lutego 2019r. Placówka jest koedukacyjna i dysponuje łącznie osiemdziesięcioma miejscami w 2, 3 i 4 osobowych pokojach. Prowadzone przez nas schronisko spełnia standardy właściwe dla tego typu placówek określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
   Placówka zapewnia bezpieczne schronienie oraz kompleksowe zabezpieczenie socjalne, profesjonalną pomoc pracownika socjalnego, terapeuty, psychologa, radcy prawnego oraz pielęgniarki. Do schroniska przyjmowane są osoby skierowane decyzją przez ośrodek pomocy społecznej, po podpisaniu kontraktu socjalnego.

Dane kontaktowe:
Akademia Innowacji Społecznych
Schronisko w Stąporkowie
ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków
tel.: 41 260 71 16, kom.: +48 695 295 400
email: staporkow@akademiais.org
mBank S.A. 32 1140 2091 0000 4441 8100 1003