Projekty realizowane przez Akademie Innowacji Społecznych w 2019 roku