• Marta Radziwon

    Prezes Zarządu m.radziwon@akademiais.org

  • Michał Gajewski

    Skarbnik
    michal.gajewski@akademiais.org