O AkademiiAkademia Innowacji Społecznych to działająca od 2007 roku organizacja pożytku publicznego podejmująca działania prospołeczne skierowane w szczególności do mieszkańców województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Podejmujemy również działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Akademię tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy w prywatnych przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, jak i organizacjach pozarządowych. Dlatego też, realizując swoją misję staramy się tworzyć efekt synergii wynikający ze współpracy trzech sektorów. Stawiamy na współpracę z samorządem lokalnym i lokalnymi przedsiębiorcami tworząc projekty, które mają służyć lokalnej społeczności.