Program "Żywnościowy SOS"O programie:
Program "Żywnościowy SOS" skierowany jest do organizacji pomocowych - polega na ich finansowym wsparciu (w formie e-Kodów na zakupy w Biedronce) i ma za zadanie zwiększyćzdolność świadczenia pomocy, przede wszystkim w zakresie zapewnienia żywności potrzebującym.
Na czym polega program?
Rosnące koszty utrzymania szczególnie uderzają w najuboższych - przybywa osób, które nie mają wystarczających środków na zakup żywności. Kluczową rolę w tym trudnym okresie mają do odegrania organizacje pomocowe. W ramach programu "Żywnościowy SOS" Fundacja Biedronki wspiera je, by mogły zwiększyć skalę świadczonych działań. Zakwalifikowane do programu organizacje otrzymują pomoc w formie e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Biedronka. Wartość e-Kodów zależy od rodzaju i skali prowadzonej działalności przez organizację, która zgłosiła się po wsparcie.Do programu "Żywnościowy SOS" zakwalifikowało się 80instytucji z różnych miejsc Polski. W zależności od skali ich działania otrzymały one pomoc o wartości od 24 000 zł do 108 000 zł. Program "Żywnościowy SOS" jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status organizacji pożytku publicznego wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne - osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
Organizator programu: Fundacja Biedronki
Liczba uczestników programu: 80 organizacji pomocowych
Budżet programu: 5,2 mln zł